Αρχική Σελίδα

Τί είναι η ποδιατρική-ποδολογία;

 

Η ποδιατρική-ποδολογία είναι ένα ανεπτυγμένο επάγγελμα στην Κύπρο και απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου, και ασχολείται με τις παθήσεις των κάτω άκρων. Ο ποδίατρος-ποδολόγος μπορεί να εντοπίσει και να αξιολογήσει διάφορα προβλήματα στα πόδια και έχει τόσο προληπτικό, όσο και θεραπευτικό, όπου είναι δυνατόν, ρόλο. 

 

Ποιά είναι η διαφορά μεταξύ του ποδολόγου και του ποδίατρου στην Κύπρο;

 

Καμία απολύτως. Ο επαγγελματίας υγείας που ονομαζόταν ποδίατρος μετονομάστηκε σε ποδίατρος-ποδολόγος έπειτα από ψήφιση νομοσχεδίου (Αρ. 75 (Ι)/2013), για σκοπούς κυρίως διευκρινιστικούς και προς αποφυγή σύγχυσης με τον κλάδο της Ιατρικής. Παρόλα αυτά, ο ποδίατρος-ποδολόγος παραμένει ο ίδιος επαγγελματίας υγείας με τα ίδια προσόντα και δράση όπως και πριν.