Σχετικά με τον Σύλλογο

Ίδρυση

Ο Παγκύπριος Σύλλογος Εγγεγραμμένων Ποδολόγων κατοχυρώθηκε νομικά τον Ιανουάριο του 2014. Παρόλα αυτά, πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου τον Ιούλιο του 2013, προϋπήρχε ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδιάτρων ο οποίος εδραιώθηκε το 2003 έχοντας μόνο 20 μέλη. Σήμερα, υπάρχουν παγκύπρια 40 ποδολόγοι οι οποίοι εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κατά την Γενική Συνέλευση και η θητεία του είναι τριετής.