Ιωάννης Λουβαρίδης

Αντιπρόεδρος

Ο Ιωάννης Λουβαρίδης είναι απόφοιτος πανεπιστήμιων του Ηνωμένου Βασιλείου, του «Durham School of Podiatric Μedicine» το 2006 με BSc (Hons) Podiatry – Ποδιατρική και του «University of Brighton» με MSc Podiatry and Diabetes – Ποδιατρική και Διαβήτης το 2010.

Εργάστηκε σε ιδιωτικές κλινικές και δημόσια νοσοκομεία τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στη Σιγκαπούρη.

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης δια βίου μάθησης τα τελευταία 15 χρόνια, σε θέματα όπως η Αθλητική Ποδιατρική, το Διαβητικό Πόδι, η Ποδο-παιδιατρική, τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό, σε Ελλάδα, Αγγλία, Ιταλία, Γερμανία και Σιγκαπούρη.

Είναι εγγεγραμμένος στο σύλλογο Ποδιάτρων, “The Royal College of Podiatry” καθώς και στο Συμβούλιο Επαγγελματιών Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, «Health & Care Professional Council, HCPC» από το 2006.

Επιτέλεσε μέλος της Κυπριακής Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής για το Διαβήτη για 8 συναπτά έτη και είναι ο Αντιπρόεδρος του Παγκύπριου Συλλόγου Εγγεγραμμένων Ποδολόγων.

Σήμερα, εργάζεται στην «podiatric DIAGNOSIS» που ίδρυσε το 2010.