Ο Παγκύπριος Σύλλογος Εγγεγραμμένων Ποδολόγων κατοχυρώθηκε νομικά τον Ιανουάριο του 2014. Παρόλα αυτά, πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου τον Ιούλιο του 2013, προϋπήρχε ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδιάτρων ο οποίος εδραιώθηκε το 2003 έχοντας μόνο 20 μέλη. Σήμερα, υπάρχουν παγκύπρια 40 ποδολόγοι οι οποίοι εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κατά την Γενική Συνέλευση και η θητεία του είναι τριετής.

 

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του ποδολόγου και του ποδίατρου στην Κύπρο;

Καμία απολύτως. Ο επαγγελματίας υγείας που ονομαζόταν ποδίατρος μετονομάστηκε σε ποδολόγος έπειτα από ψήφιση νομοσχεδίου (Αρ. 75 (Ι)/2013), για σκοπούς κυρίως διευκρινιστικούς και προς αποφυγή σύγχυσης με τον κλάδο της Ιατρικής. Παρόλα αυτά, ο ποδολόγος - podiatrist παραμένει ο ίδιος επαγγελματίας υγείας με τα ίδια προσόντα και δράση όπως ο ποδίατρος.